the next bus/Da Nang City/leave/8 pm/platform two

the next bus/Da Nang City/leave/8 pm/platform two

2 bình luận về “the next bus/Da Nang City/leave/8 pm/platform two”

 1. Giải đáp + Giải thích bước giải:
  -> The next bus to Da Nang City leaves at 8 pm at plartform two
  – Thì tương lai: S + Vs/es (được diễn tả bằng sử dụng thì HTĐ)
  – Nói về thời gian biểu/lịch trình (tàu, xe hoặc lịch phim, lịch học, v.v..) 
  -> Tạm dịch: Chuyến xe buýt tiếp theo đến Thành phố Đà Nẵng khởi hành lúc 8 giờ tối tại địa chỉ số hai

  Trả lời
 2. 1.The next bus to Da Nang City leaves at 8 pm at plartform two
  \rightarrow Thì HTĐ : S + Vs / es
  \rightarrow Dùng để diễn tả hành động sẽ xảy ra trong Tương lai theo lịch trình
  \text{# Kirigiri}

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới