they … a five-day tour in malaysia before they enjoyed the Tet festival last year A.had spent B.spent C.spend D.Would spend

they … a five-day tour in malaysia before they enjoyed the Tet festival last year
A.had spent
B.spent
C.spend
D.Would spend
kèm giải thích giúp em với ạ cảm ơn nhiều

2 bình luận về “they … a five-day tour in malaysia before they enjoyed the Tet festival last year A.had spent B.spent C.spend D.Would spend”

 1. They_____a five-day tour in Malaysia before they enjoyed the Tet festival last year
  A.had spent
  B.spent
  C.spend
  D.Would spend
  ( dấu hiệu thì quá khứ hoàn thành  : before )
  Công thức S + had + $V_{PP}$ 
  Chúc bạn học tốt!!

  Trả lời
 2. @ $TLingg$
  – Giải đáp : A, had spent
  – Cấu trúc : Before + TQKĐ, TQKHT.
  -> Đây là mệnh đề chia TQKHT ( mệnh đề sau before chia TQKĐ)
  – Cấu trúc TQKHT :
  +) S + had + P2
  -) S+ hadn’t + P2
  ?) Had + S+  P2 ?
  – Tạm dịch : Họ đã trải qua một chuyến du lịch năm ngày ở Malaysia trước khi tận hưởng lễ hội Tết

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới