though man is wise he may make mistakes (however…)

though man is wise he may make mistakes (however…)

2 bình luận về “though man is wise he may make mistakes (however…)”

 1. Answer : Man is wise ,however he may make mistakes
  – However : Tuy nhiên
  – S + V + … However + S + V + ….
  -> Dùng để nối 2 mệnh đề trái ngược nhau
  – Dịch : Đàn ông thì khôn ngoan , tuy nhiên anh ấy có thể phạm phải sai lầm
  = Đề : Mặc dù đàn ông thì khôn ngoan , anh ấy có thể phạm phải sai lầm

  Trả lời
 2. Man is wise, however, he may make mistakes
  – “however”: tuy nhiên => Dùng để nối hai mệnh đề trái ngược nhau
  – S+ V, however, S+ V
  – Vị trí: “however”: có thể đứng cả ở đầu, giữa và cuối câu.
  + Nếu đứng giữa thì phải có dấu phẩy ở trước và sau “however”
  $@themoonstarhk$

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới