Tìm vị trí của tính từ $( adj )$ trong câu

Tìm vị trí của tính từ $( adj )$ trong câu

2 bình luận về “Tìm vị trí của tính từ $( adj )$ trong câu”

Viết một bình luận

Câu hỏi mới