Tìm vị trí của trạng từ $( adv )$ trong câu

Tìm vị trí của trạng từ $( adv )$ trong câu

2 bình luận về “Tìm vị trí của trạng từ $( adv )$ trong câu”

 1. Vị trí: Trạng từ thường đứng trước từ hay mệnh đề mà nó cần bổ nghĩa.Nhưng cũng tùy trường hợp câu nói mà người ta có thể đặt nó đứng sau hay cuối câu.

  Trả lời
  • Trong Tiếng Anh, trạng từ có 3 vị trí cơ bản là đầu câu, giữa câu, cuối câu. …
  • Ngoài ra, vị trí Adv còn phụ thuộc vào các động từ đi kèm, tình huống khác nhau… …
  • Đầu câu:
  • -Bắt đầu một câu hoặc mệnh đề có mối quan hệ với nhau về nghĩa.Chỉ thời gian hoặc tần -suấtRecently,
  •  Những nhận xét, bình luận thể hiện sắc thái, ý nghĩa về phần còn lại của câu.
  • Giữa câu:
  • Chỉ tần suất
  •  Chỉ cách thức.
  •  Những nhận xét, bình luận sắc thái ý nghĩa về phần còn lại của câu
  • Cuối câu:
  • Chỉ cách thức
  • Chỉ thời gian và tần suất
  • Chỉ địa điiểm

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới