“Tôi và bạn là 2 trình độ khác nhau…ý tôi không phải trong game đâu nhé. ” Dịch sang tiếng anh giúp mình nha, không xài gg

“Tôi và bạn là 2 trình độ khác nhau…ý tôi không phải trong game đâu nhé. ” Dịch sang tiếng anh giúp mình nha, không xài gg dịch – có cấu trúc càng tốt.

2 bình luận về ““Tôi và bạn là 2 trình độ khác nhau…ý tôi không phải trong game đâu nhé. ” Dịch sang tiếng anh giúp mình nha, không xài gg”

 1. Giải đáp : I and you are in two different levels . I don’t mean in game ! 
  – Để thuyết phục ai đó ta dùng ”!” như cảm than cũng như cầu xin hoặc làm ai đó tin lời nói của mình .
  – Levels : trình độ , cấp (N)
  – Vì đây là sự thật → Dùng hiện tại đơn .
  – ”I and you” là chủ ngữ số nhiều → Dùng tobe ”are” .
  – ”I” cũng là chủ ngữ số ít nhưng dùng trợ động từ thuộc số nhiều → Dùng ”Do not” .
  #fromthunderwithlove

  Trả lời
 2. You and I are on “two very different levels”. Its mean isn’t in the game. Understand?
  Dịch theo kiểu thô:  T và m ở 2 cái trình khác nhau. Ý của t là k phải ở trong game đâu. M hiểu chứ?
  _____________________________________________
  Nếu như dùng để diss trong game thì please dùng “level”, còn muốn nói về kiểu như thông minh có học thức hơn thì dùng “qualification” dùm tui nha.
  “Its” = two very different levels
  S1 AND S2  $\rightarrow$ Chia động từ số nhiều.

  Trả lời

Viết một bình luận