Trả lời giúp em câu này với: Do you think playing the guitar is difficult? Why? Do you think going skiing is very dangerous?

Trả lời giúp em câu này với:
Do you think playing the guitar is difficult? Why?
Do you think going skiing is very dangerous? Why?Viết một bình luận

Câu hỏi mới