Transformation giúp em với ạ 1. People have thrown away billions of cans all over the world every year. -> Billions of cans

Transformation
giúp em với ạ
1. People have thrown away billions of cans all over the world every year.
-> Billions of cans
2. I am talking to the man. He is a well-known musician.
-> The man

2 bình luận về “Transformation giúp em với ạ 1. People have thrown away billions of cans all over the world every year. -> Billions of cans”

 1. $1.$ Billions of cans have been thrown away all over the world every year.
  $→$ Câu bị động: Thì HTHT: S + have/has + been + V3/ed + (by O)
  $→$ Tạm dịch: Hàng tỷ lon đã bị vứt đi khắp nơi trên thế giới mỗi năm.
  $2.$ The man who I am talking to is a well-known musician.
  $→$ “who” là một đại từ quan hệ chỉ người đứng sau tiền ngữ để bổ nghĩa cho đại từ làm chủ ngữ trong câu.
  $→$ Mệnh đề quan hệ: N (person) + who + V (chia) + O
  $→$ Tạm dịch: Người đàn ông mà tôi đang nói chuyện là một nhạc sĩ nổi tiếng.

  Trả lời
 2. Giải đáp:
  1. People have thrown away billions of cans all over the world every year.
  -> Billions of cans have been thrown away all over the world every year.
  2. I am talking to the man. He is a well-known musician.
  -> The man who I am talking to is a well-known musician.
  Giải thích:
  1. Câu gián tiếp của thì hiện tại hoàn thành: $\text{have been V}_{PP}$
  2. Đại từ quan hệ: thay cho từ he bằng từ who (người mà)
  -> Người đàn ông người mà tôi đang nói chuyện cùng là 1 nhạc sĩ nổi tiếng.

  Trả lời

Viết một bình luận