XVI Write a short paragraph about your favorite leisure activity what do you enjoy doing it what is your favorite leisure ac

XVI Write a short paragraph about your favorite leisure activity
what do you enjoy doing it
what is your favorite leisure activity
why do you enjoy it
how did you start doing it at first
how often do you practice it
who do you often practice it with
do your mum/dad/friend aslo like it
what free time activites would you like try in future

1 bình luận về “XVI Write a short paragraph about your favorite leisure activity what do you enjoy doing it what is your favorite leisure ac”

  1. Hello, my name is Vu Dao Duy Hung. Today I will tell you about my activities in my free time. My favorite hobby in my free time is playing football. Every day, when I finish school, I will play football with the kids in the village. The place where we usually play football is on the grass field. The field was always filled with our cheers and cheers. On the pitch, I felt like we were real football players. Some run very fast towards the target, others stop you from kicking. Football is a healthy sport, it also keeps me entertained after stressful lessons. I love football
    Dịch:
    Xin chào, tôi tên là Vũ Đào Duy Hưng. Hôm nay tôi sẽ kể cho bạn nghe về những hoạt động của tôi trong thời gian rảnh. Sở thích yêu thích của tôi trong thời gian rảnh là chơi bóng đá. Hàng ngày, khi tan học, tôi sẽ đá bóng với lũ trẻ trong làng. Nơi chúng tôi thường chơi bóng là trên sân cỏ. Sân đấu luôn tràn ngập tiếng hò reo và cổ vũ của chúng tôi. Trên sân, tôi cảm thấy như chúng tôi là những cầu thủ bóng đá thực thụ. Một số chạy rất nhanh về phía mục tiêu, những người khác ngăn bạn đá. Bóng đá là môn thể thao lành mạnh, nó cũng giúp tôi giải trí sau những giờ học căng thẳng. Tôi yêu bóng đá
    $\textit{#vudaoduyhung}$ 

    Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới