Viết 1 đoạn văn với câu chủ đề sau: In my opinion, teenagers should stay away from computer games.

Viết 1 đoạn văn với câu chủ đề sau: In my opinion, teenagers should stay away from computer games.

2 bình luận về “Viết 1 đoạn văn với câu chủ đề sau: In my opinion, teenagers should stay away from computer games.”

 1. Most all of my friends play computer games. I think it’s better to play games outdoors than stay indoors to play games. In my opinion, it’s better for teenagers to stay away from games.Although it is not a problem to play computer games for a short time just for a break, in the long run it will be a big problem.When you play video games ,you have to adjust a lot, so it’s easy to damage your eyes. In addition, playing  games also makes you lose your ability to communicate with the real world. Chatting and texting on a virtual world will adversely affect your perception,especially during puberty. In short, you shouldn’t play  games too much

  Trả lời
 2. In my opinion, teenagers should stay away from computer games. Firstly because when they play computer games too much, it will affect their health: causing myopia, making low physical strength, weak body due to inactivity, … .Secondly, playing games too much is addictive. , degrading human morality, causing bad habits, bad habits, and erroneous deeds. Third, playing games a lot affects learning and the future of the nation. Moreover, playing games also consumes time, costs, money, and assets. Playing the game brings a lot of terrible harm! In order not to fall into game addiction, we need to focus on studying, working, spending our free time exploring the outside world and doing outdoor activities, playing sports, communicating, … .Don’t let yourself get stuck. My body was harmed by playing computer games.
  *Dịch nghĩa: Theo tôi, thanh thiếu niên nên tránh xa các trò chơi trên máy tính. Đầu tiên là bởi vì khi họ chơi game trên máy tính tính quá nhiều sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của họ: gây cận thị, làm thể trạng thấp, cơ thể yếu do lười vận động, … .Thứ hai, chơi game trên quá nhiều gây nghiện, làm suy thoái đạo đức con người, gây thói hư, tật xấu, các việc làm sai lệch. Thứ ba, việc chơi game nhiều ảnh hưởng tới việc học tập, tương lai dân tộc. Hơn thế nữa, chơi game còn làm tốn thời gian, chi phí, tiền bạc, tài sản. Chơi game mang đến thật nhiều tác hại khinh khủng! Để không rơi vào việc nghiện game, chúng ta cần tập trun học tập, làm việc, dành thời gian rảnh rỗi tìm hiểu thế giới bên ngoài và hoạt động ngoài trời, chơi thể thao, giao tiếp, … .Đừng để bản thân mình bị hại bởi việc chơi game trên máy tính.
  Xin ctlhn!
  CHÚC BẠN HỌC TỐT

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới