Viết câu chủ đề (bằng tiếng anh) cho chủ đề sau: Write a paragraph about how to reduce pollution in your neighborhood.

Viết câu chủ đề (bằng tiếng anh) cho chủ đề sau:
Write a paragraph about how to reduce pollution in your neighborhood.

2 bình luận về “Viết câu chủ đề (bằng tiếng anh) cho chủ đề sau: Write a paragraph about how to reduce pollution in your neighborhood.”

 1. Water pollution is among one of the most concerning problem facing the world today. 
  Ô nhiễm nước là một trong những vấn đề đáng lo ngại nhất mà thế giới phải đối mặt ngày nay.
  #nth

  Trả lời
 2.                                           Bài làm
  Câu chủ đề: Currently, the situation of environmental pollution is very serious, as citizens we all have a responsibility to protect the environment.
  Dịch: Hiện nay, tình trạng ô nhiễm môi trường đang rất nghiêm trọng, là công dân chúng ta đều có trách nhiệm bảo vệ môi trường.
                                      – Chúcbạnhọctốt!!!

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới