viết câu “Không khí thì không trong lành như lúc trước ” bằng tiếng anh Không dùng google translate

viết câu “Không khí thì không trong lành như lúc trước ” bằng tiếng anh
Không dùng google translate

2 bình luận về “viết câu “Không khí thì không trong lành như lúc trước ” bằng tiếng anh Không dùng google translate”

Viết một bình luận

Câu hỏi mới