Viết đoạn văn dạng văn nói khoảng 4 câu bằng tiếng anh nói về truyền thống, truyện cổ tích hoặc lễ hội. viết tầm 4 câu thôi n

Viết đoạn văn dạng văn nói khoảng 4 câu bằng tiếng anh nói về truyền thống, truyện cổ tích hoặc lễ hội.
viết tầm 4 câu thôi nha, vừa thôi để mình còn nói nữa!!!

2 bình luận về “Viết đoạn văn dạng văn nói khoảng 4 câu bằng tiếng anh nói về truyền thống, truyện cổ tích hoặc lễ hội. viết tầm 4 câu thôi n”

 1. Vietnam is a country with countless and beautiful fairy tales such as: Little Red Riding Hood, Little Match Girl, Cinderella, … Vietnamese fairy tales are highly educational. These stories are invented by Vietnamese people to educate children, not real. Vietnamese fairy tales have brought a lot of good things to children and will be passed on to future generations.
  Dịch:
  Việt Nam là đất nước có vô số những câu chuyện cổ tích hay và hay như: Cô bé quàng khăn đỏ, Cô bé bán diêm, Cô bé lọ lem,… Truyện cổ tích Việt Nam mang tính giáo dục cao. Những câu chuyện này do người Việt Nam bịa ra để giáo dục trẻ em, không có thật. Truyện cổ tích Việt Nam đã mang lại rất nhiều điều tốt đẹp cho trẻ thơ và sẽ còn truyền lại cho thế hệ mai sau.
  Lưu ý: tự làm,ko mạng! chúc bạn học tốt

  Trả lời
 2. Thazi
  The fairy world is associated with so many children in the world. For me too, there are many stories that I still remember every detail. Although nowadays, children approach the Internet very early, the fairy tale is still in our hearts. It is childhood, hoping to help us.
  ———————-
  Thế giới cổ tích có liên quan đến rất nhiều trẻ em trên thế giới. Đối với tôi cũng vậy, có rất nhiều câu chuyện mà tôi vẫn nhớ từng chi tiết. Mặc dù ngày nay, trẻ em tiếp cận internet từ rất sớm, câu chuyện cổ tích vẫn còn trong trái tim chúng ta. Đó là thời thơ ấu, hy vọng sẽ giúp chúng ta nên người

  Trả lời

Viết một bình luận