Viết lại câu ở dạng gián tiếp : 1, ” Do you want to buy a new bike ?” She said to her son

Viết lại câu ở dạng gián tiếp :
1, ” Do you want to buy a new bike ?” She said to her son

2 bình luận về “Viết lại câu ở dạng gián tiếp : 1, ” Do you want to buy a new bike ?” She said to her son”

 1. => She said to her son if he wanted to buy a new bike.
  – Câu tường thuật :
  -> S + said/ wanted to know + if + S + V ( lùi thì )
  -> You => she
  -> Hiện tại đơn -> Quá khứ đơn
  – – – — – – — – – — –
  ~Gửi bạn~
  $\text{@Tnhye@}$

  Trả lời
 2. She said to her son if he wanted to buy a new bike.
  ⇒S+asked/wanted to know/wondered+if/whether+S+V(lùi thì)
  ⇒you-he/she
  ⇒HTĐ-QKĐ
      #Hoidap247
     #Study well

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới