Viết lại câu với nghĩa không đổi – Sleeping Beauty is very awesome. == What…

Viết lại câu với nghĩa không đổi
– Sleeping Beauty is very awesome.
== What…

2 bình luận về “Viết lại câu với nghĩa không đổi – Sleeping Beauty is very awesome. == What…”

 1. $#Hy$
  ⇒ What an very awesome Sleeping Beauty!
  Cấu trúc câu cảm thán!
  + What + (a/an) + adj + N !
  ≈ How + adj/adv + S + V !
  + Mạo từ an đứng trước danh từ số ít/ cụm danh từ có bắt đầu là nguyên âm: u,o,a,i,e 

  Trả lời

Viết một bình luận