Viết một bài thuyết trình bằng tiếng anh với topic: My Best Friend Điểm nhìu nên viết thành một bài dài dài nhé (khoảng 2 tra

Viết một bài thuyết trình bằng tiếng anh với topic:
My Best Friend
Điểm nhìu nên viết thành một bài dài dài nhé (khoảng 2 trang)
Bn nào viết dài mk cho ctlhn nhá
THanks

2 bình luận về “Viết một bài thuyết trình bằng tiếng anh với topic: My Best Friend Điểm nhìu nên viết thành một bài dài dài nhé (khoảng 2 tra”

 1. Hello everyone, my name is Linh Nhi. I’m in class 8A, I study at Town 2 Secondary School.
  I have a best friend, her name is Chi. We have been playing together since Chi and I were 3 years old. Chi has long hair and is tied up by her friend. Chi studied very well and was also elected by the teacher to be the class president. Chi’s personality is very gentle and hardworking. In studying, she is very serious, whenever I don’t understand a lesson, Chi will show me how to do it. I am so lucky to have a friend like Chi.
  Thank you for listening see you next time
  dịch :
  Xin chào các bạn, mình tên là Linh Nhi. Em học lớp 8A, học trường THCS Thị trấn 2.
  Tôi có một người bạn tên là Chi. Chúng tôi chơi với nhau từ khi tôi và Chi mới 3 tuổi. Chi để tóc dài và được cô bạn buộc lại. Chi học rất giỏi và còn được cô giáo bầu làm lớp trưởng. Tính Chi rất hiền lành, chăm chỉ. Trong học tập, em rất nghiêm túc, mỗi khi em không hiểu bài,  Chi đều chỉ em cách làm. Tôi thật may mắn khi có một người bạn như Chi.
  Cảm ơn các bạn đã lắng nghe hẹn gặp lại các bạn lần sau

  Trả lời
 2. Today, I’d like to tell you about my best friend. In the school, I have many friends but my best friend is Oanh. Oanh is the beautiful girl. She has the black hair and black eyes. She studies not as well as me, but she very kind and friendly. sometimes she and I even get mad at each other because she forgot my birthday. however, after every time we get angry, we don’t play together, even talk. But we don’t stay mad at each other for a long time because she’s usually the one who realizes her mistake first and apologizes to me. Of course she’s not always at fault and has to apologize to me first. we often go to school together and share our food or drink with each other. Although sometimes she and I get mad at each other, but we always help each other and share food. I think she’s the best friend I’ve ever had. I hope that me and Oanh will forever be best friends
  Có gì bạn thông cảm nha
  Bạn tham khảo thử
  @linanguyenpham

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới