Viết một đoạn văn ngắn bằng tiếng anh nói về cách học tiếng anh của mình ĐỪNG CHÉP MẠNG

Viết một đoạn văn ngắn bằng tiếng anh nói về cách học tiếng anh của mình
ĐỪNG CHÉP MẠNG

2 bình luận về “Viết một đoạn văn ngắn bằng tiếng anh nói về cách học tiếng anh của mình ĐỪNG CHÉP MẠNG”

 1. English is an interesting subject. But not everyone is good at this subject. Here are some ways to improve your performance in this subject. To learn English well, we should listen or watch songs or movies in English to hear the pronunciation and add and remove a certain amount of sesame words. In addition, we must know how to combine study and entertainment. And most importantly, be self-disciplined and hardworking. That’s my way of learning English, how about you?
  dịch
  Tiếng Anh là một môn học thú vị. Nhưng không phải ai cũng giỏi môn này. Dưới đây là một số cách để cải thiện hiệu suất của bạn trong chủ đề này. Để học tốt tiếng Anh chúng ta nên nghe hoặc xem các bài hát hoặc phim bằng tiếng Anh để nghe cách phát âm và thêm bớt một lượng từ vừng nhất định. Ngoài ra phải biết kết hợp giữa học tập và giải trí. Và quan trọng nhất, hãy tự kỷ luật và chăm chỉ. Đó là cách học tiếng Anh của tôi, còn bạn thì sao?
  bạn tham khảo nhớ cho 5 sao và hay nhất

  Trả lời
 2. English is a very important subject for students. But learning English is not easy, everyone has their own way of learning to get the best results. Me too. For me, I Read books in English to improve both your vocabulary and grammar. Besides, I combine study and entertainment. In my spare time, I often listen to English songs, watch English movies and try to translate them to improve my skills. Also I join an English club at school or on social networking platforms where I can connect with international friends, and they are the best teachers to teach me about English. I can learn some grammar, vocabulary and things that normal teachers don’t teach.

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới