We got our house painted last week câu chủ động hay bị động giải thích

We got our house painted last week
câu chủ động hay bị động
giải thích

2 bình luận về “We got our house painted last week câu chủ động hay bị động giải thích”

Viết một bình luận

Câu hỏi mới