We have the custom spending Sunday together. 1.On 2.For 3.To 4.Of

We have the custom spending Sunday together.
1.On
2.For
3.To
4.Of

2 bình luận về “We have the custom spending Sunday together. 1.On 2.For 3.To 4.Of”

 1. 1.Of
  ->  Ta có cấu trúc như sau: S + have the custom of doing something.
  -> Được dùng để chỉ một thói quen gì đó
  ->Loại A,B,C vì không đúng ngữ pháp
  -> Tạm dịch:Chúng tôi có thói quen dành ngày chủ nhật cùng nhau.

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới