we’re going ice skating => My friend said that… we’ve cleaned the window => Mary told me that…

we’re going ice skating
=> My friend said that…
we’ve cleaned the window
=> Mary told me that…

1 bình luận về “we’re going ice skating => My friend said that… we’ve cleaned the window => Mary told me that…”

 1. 1 My friend said that they were going ice skating .
  2 Mary told me that they had cleaned the window .
  ———————Cấu trúc câu gián tiếp tường thuật——————————-
  Công thức : S + said/told + (to O) + that + S + V(lùi thì) + O …
  – Đổi từ trực tiếp sang gián tiếp cần thay đổi các tân ngữ , thời gian , nơi chốn phù hợp với ngữ cảnh .
  #fromthunderwithlove

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới