What’s your favourite food and drink ? Có câu trả lời và dịch nha

What’s your favourite food and drink ? Có câu trả lời và dịch nha

2 bình luận về “What’s your favourite food and drink ? Có câu trả lời và dịch nha”

 1. $Đáp$ $án$ + $giải$ $thích$ $bước$ $giải$:
  Đề: What ‘s your favourite food and drink?
  => My favourite food is hamburger (Đồ ăn ưa thích của tôi là bánh hamburger)
           My favourite drink is milk tea. (Đồ uống ưa thích của tôi là trà sữa)
  -> Cấu trúc hỏi: What is + tính từ sở hữu + favorite + danh từ?
                   Trả lời: Tính từ sở hữu + favorite + danh từ như trong câu hỏi + is + danh từ chỉ sự vật được yêu thích.
  $\boxed{\color{red}{\text{#nguyennhi2766}}}$

  Trả lời
 2. – My favourite food and drink are beef noodle soup and soda.
  Dịch:
  (?): Thức ăn và đồ uống yêu thích của bạn là gì ?
  – Món ăn và thức uống yêu thích của tôi là phở bò và soda.
  Cách trả lời: My favourite food and drink are + món ăn và thức uống 
  – Món ăn và thức uống là hai thứ -> số nhiều nên dùng “are”
  $#SHM$

  Trả lời

Viết một bình luận