When I last saw him, he A. has lived B. has been living C, was living D. lived

When I last saw him, he
A. has lived
B. has been living
C, was living
D. lived

2 bình luận về “When I last saw him, he A. has lived B. has been living C, was living D. lived”

 1. $C$. Was living
  → Thì quá khứ tiếp diễn: Diễn tả một hành động đang xảy ra thì một hành động khác xen vào: hành động đang xảy ra dùng $QKTD$ ; hành động xen vào dùng $QKĐ$
  Công thức: S + was/ were + $V-ing$ + O

  Trả lời
 2. When I last saw him, he
  A. has lived
  B. has been living
  C. was living 
  D. lived 
  $\rightarrow$ Chọn $\text{C}$
  $\rightarrow$ Một hành động đang xảy ra trong quá khứ thì hành động khác xen vào
  $\rightarrow$ Hành động đang xảy ra chia thì quá khứ tiếp diễn
  $\rightarrow$ Hành động xen vào chia thì quá khứ đơn
  $\rightarrow$ Dịch: Khi tôi nhìn thấy anh ấy lần cuối, anh ấy đang sống  
  $\text{#vudaoduyhung}$  

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới