wirte a short paragraph (7-8 sentences) about the pollution in your area today

wirte a short paragraph (7-8 sentences) about the pollution in your area today

2 bình luận về “wirte a short paragraph (7-8 sentences) about the pollution in your area today”

 1. Nowadays, noise pollution is any loud sounds which is seriously polluted in my area. Some of the main cause of main causes of noise pollution are from the vehicle vegines, singing karaoke from household, etc. There are some effects of noise pollution. Firstly, noise pollution can cause stress, illnesses and sleep loss. Secondly, it can lead to deaf and hearth problems. In addition, it can cause headaches, irritability and nervouness. In conclusion, to reduce noise pollution, I think the officials should check the misuse of loud speakers, outdoor parties and discos as well as public announcement systems and we should give heavy fines to people who make noise.
  DỊCH:
  Ngày nay, ô nhiễm tiếng ồn là những âm thanh lớn đang bị ô nhiễm nghiêm trọng trong khu vực của tôi. Một số nguyên nhân chính gây ô nhiễm tiếng ồn chủ yếu là từ các phương tiện giao thông, hát karaoke từ các hộ gia đình, vân vân. Một số tác hại của ô nhiễm tiếng ồn. Thứ nhất, ô nhiễm tiếng ồn có thể gây căng thẳng, bệnh và mất ngủ. Thứ hai, nó có thể dẫn đến các vấn đề về tim và điếc. Ngoài ra, nó có thể gây đau đầu, khó chịu và hồi hộp. Tóm lại, để giảm ô nhiễm tiếng ồn, tôi nghĩ các cơ quan chức năng nên kiểm tra việc lạm dụng loa phóng thanh, tiệc ngoài trời và vũ trường cũng như hệ thống thông báo công cộng và chúng ta nên phạt nặng những người gây ra tiếng ồn.
  ——
  Bài này mình đã làm sẵn và cô đã chấm rồi nhé, các ý này cũng đều được lấy từ trong sách LHT nhe. 
  Nếu bạn không hài lòng thì có thể báo cáo ạ.
  $@tuyethuong1599$

  Trả lời
 2. One of the biggest problems human are facing with is water pollution.
  Some typical causes of water pollution are industrial waste, sewage and waste water, mining activities, accidental oil leakage, Burning too much fossil fuels, … These agents contribute to water pollution.
  One of the worst effects of water pollution is human health! Human are likely to get into trouble with some diseases such as hepatitis by eating seafood that has been poisoned. Water pollution also brings about the death of aquatic water animals, which leads to the disruption of food-chains as well as destruction of ecosystems.
  In conclusion, water pollution is an alarming problem that needs to be solved as soon as possible. The sooner we solve it, the healthier we are.

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới