You should do morning exercise everyday Mr Hung said to me Mr Hung told___________________________

You should do morning exercise everyday Mr Hung said to me
Mr Hung told___________________________

2 bình luận về “You should do morning exercise everyday Mr Hung said to me Mr Hung told___________________________”

 1. Answer : Mr Hung told me that I should do morning exercise every day
  – Câu tường thuật (Lời khuyên) : 
  + S + advised + O + (not) + to V-inf + …
  + S + told/said to/advised + O + (that) + S = should/ought to/… + V-inf + …
  – Ở đây có “told” -> Dùng cấu trúc 2
  – Đổi chủ ngữ : You -> I
  – Dịch : Ông Hưng bảo tôi rằng tôi nên tập thể dục buổi sáng mỗi ngày
  \text{@ TheFallen

  Trả lời
 2. $\text{Answer}$
  Mr. Hung told me that I should do morning exercise every day
  $\text{→ Có dấu hiệu thì HTĐ ở câu everyday }$
  $\text{Câu tường thuật, lời khuyên}$
  $\text{→ Ta có cấu trúc sau}$
  $\text{S + advised + O + ( not ) + to V – inf}$
  $\text{S + told/ said to/advised + O + ( that ) + S }$
  $#ZiiiiOvO$
  $#<3$

  Trả lời

Viết một bình luận