`1` câu thôi ạ `1:` Shakespare is called one of the greatest writers off all time `(`known`)` `->` Shakespare `……….` o

`1` câu thôi ạ
`1:` Shakespare is called one of the greatest writers off all time `(`known`)`
`->` Shakespare `……….` one of the greatest writers of all time

2 bình luận về “`1` câu thôi ạ `1:` Shakespare is called one of the greatest writers off all time `(`known`)` `->` Shakespare `……….` o”

 1. #Zuka 
  1: Shakespeare is called one of the greatest writers off all time
  => Shakespeare is as known as one of the greatest writers of all time
  – Dịch : Shakespeare được biết đến như một trong những nhà văn vĩ đại nhất mọi thời đại
  – be as known as : Được biết đến như 1 cái gì ,thứ gì 

  Trả lời
 2. #Kay
  1: Shakespare is called one of the greatest writers off all time ( known)
  => Shakespare …….  one of the greatest writers of all time
  – Từ cần điền : is as known as 
  – Cấu trúc : S + be + as known as : ai ,cái gì được hiểu ,được gọi như thế nào 
  – Shakespare là 1 người nên dùng is 

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới