1 .For the Vietnamese people, Tet or Lunar New Year Holiday is the most important…………… A. celebrating B. celebratio

1 .For the Vietnamese people, Tet or Lunar New Year Holiday is the most important……………
A. celebrating
B. celebration
C. celebrate
D. celebrity
2. It took us three days…….. our project on how to reduce water pollution
A. To complete
B. Completing
C. To completing
D. Complete

2 bình luận về “1 .For the Vietnamese people, Tet or Lunar New Year Holiday is the most important…………… A. celebrating B. celebratio”

 1. 1. B
  * Sau tính từ “important” cần 1 danh từ 
  * important celebration : dịp lễ quan trọng
  2. A
  * It takes/took sb time + to V : mất của ai bao lâu để làm gì

  Trả lời
 2. 1) B. Celebration
  – Sau ” Important ” phải có một danh từ 
  – Cấu trúc: S + Tobe + The + Most + Adj dài + N
  Celebration: lễ kỷ niệm 
  Tạm dịch: Với những người dân Việt Nam, Tết hay còn gọi là Tết Nguyên Đán là dịp lễ quan trọng nhất.
  2) A. To complete
  Cấu trúc: It + Takes/ Took + So + Thời gian + To V : Một người nào đó mất thời gian để làm việc nào đó 

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới