1. Quang Ngai is my home town. I was born there (which) 2. The town is small. I grew up in that town (which)

1. Quang Ngai is my home town. I was born there (which)
2. The town is small. I grew up in that town (which)

2 bình luận về “1. Quang Ngai is my home town. I was born there (which) 2. The town is small. I grew up in that town (which)”

 1. 1. Quang Ngai, in which i was born is my home town
  2. The town in which I grew up is small
  —–
  *Cả 2 câu trên đều dùng với Trạng từ quan hệ chỉ nơi chốn.
  – Cấu trúc: … N(place) + where (in/on/at which ) + S + V + … 

  Trả lời
 2. 1. Quang Ngai, where I was born, is my hometown.
  – “where” là đại từ quan hệ thay cho từ chỉ nơi chốn
  – Dùng “where” nên không lặp lại “there” nữa 
  2. The town in which I grew up is small.
  – in which = where -> chỉ nơi chốn
  – Dùng “in which” nên không lặp lại “in that town” nữa 

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới