1. The (fly)……. from Ha Noi to Ho Chi Minh city has been delayed because of bad weather. 2. She asked me what the most (d

1. The (fly)……. from Ha Noi to Ho Chi Minh city has been delayed because of bad weather.
2. She asked me what the most (danger)………… planet was, but aslo saves energy.

2 bình luận về “1. The (fly)……. from Ha Noi to Ho Chi Minh city has been delayed because of bad weather. 2. She asked me what the most (d”

 1. 1. flight
  – Do có “has” nên cần danh từ đóng vai trò là chủ ngữ ở dạng số ít
  – flight ( n ) chuyến bay
  – Dịch: Chuyến bay từ Hà Nội đến TP. HCM đã bị hủy bời thời tiết xấu
  2. dangerous 
  – So sánh nhất với long-adj:  the + most + adj

  Trả lời
 2. 1.flight
  Tạm dịch : Chuyến bay từ Hà Nội đến Thành phố Hồ Chí Minh  đã buỷ huỷ vì thời tiết xấu
  S + have/has+been+PII+….
  2. dangerous
  Tạm dịch : Cô ấy hỏi tôi hành tinh nào nguy hiểm nhất , nhưng cũng tiết kiệm năng lượng
  S + V(ed,bqt) + ……
  So sánh hơn nhất : the most + long adj

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới