1. They are going to _____ the town with more trees and parks (BEAUTIFUL)

1. They are going to _____ the town with more trees and parks (BEAUTIFUL)

2 bình luận về “1. They are going to _____ the town with more trees and parks (BEAUTIFUL)”

 1. 1 beautify
  – beautiful : đẹp đẽ (adj)
  – beautify : làm đẹp (V)
  – beauty : vẻ đẹp (N)
  – S + be going to V-inf + O .. : Ai đó định làm gì trong tương lai .
  #fromthunderwithlove

  Trả lời
 2. Giải đáp +Các bước giải :
  \color{blue}{\text{@BadgirlQN}}
  1. They are going to _____ the town with more trees and parks (BEAUTIFUL)
  Tạm dịch:
  1. Họ sẽ _____ thị trấn với nhiều cây cối và công viên hơn (ĐẸP)
   Giải đáp
  1. They are going to beautify the town with more trees and parks (BEAUTIFUL)
  Tạm dịch:
  1. Họ sẽ làm đẹp thị trấn với nhiều cây cối và công viên hơn (ĐẸP)

  Trả lời

Viết một bình luận