1.They should rise some pets, which helps them feel relaxed after hard working hours. 2.He thanked me about what I had done

1.They should rise some pets, which helps them feel relaxed after hard working hours.
2.He thanked me about what I had done for him during the campaign.
chữa lỗi sai với huhu

2 bình luận về “1.They should rise some pets, which helps them feel relaxed after hard working hours. 2.He thanked me about what I had done”

 1. $1.^{}$ helps $→^{}$ help
  $-^{}$ $\text{DTQH}$ which = some pets
  $-^{}$ N(số nhiều) $→^{}$ V(inf)
  $-^{}$ Dịch: Họ nên nuôi một số vật nuôi, cái mà giúp họ cảm thấy thư thái sau những giờ làm việc mệt mỏi.
  $2.^{}$ about  $→^{}$ for
  $-^{}$ Thank sb for sth: Cảm ơn ai vì điều gì
  $-^{}$ Anh ấy cảm ơn tôi vì những gì tôi đã làm cho anh ấy trong suốt chiến dịch.
  $\text{# Kanao}$
   
   

  Trả lời
 2. 1.helps -> help
  \rightarrow Which là ĐTQH dùng để thay thế cho DT chỉ vật
  \rightarrow Do which là ĐTQH ám chỉ chủ ngữ ” some pets ” nên ” helps ” bỏ ” s ” 
  2.about -> for
  \rightarrow thank sb + for sth : Cảm ơn ai vì cái gì
  \text{@ Tails347}

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới