1.What a pity she doesn’t learn the lesson by heart =>she wishes_______ 2.In 1850 Levi strauss founded Levi Strauss Company a

1.What a pity she doesn’t learn the lesson by heart
=>she wishes_______
2.In 1850 Levi strauss founded Levi Strauss Company and_____(develop) heavy denim trousers know as jeans
3.Her mother would rather she_____(buy)that plain T-shirt

2 bình luận về “1.What a pity she doesn’t learn the lesson by heart =>she wishes_______ 2.In 1850 Levi strauss founded Levi Strauss Company a”

 1. 1. She wishes she learned the lesson by heart
  _ Câu ước hiện tại : S + wish(es) S + V2/ed + …..
  2. developed 
  _ In 1850 là dấu hiệu chia thì QKĐ : S + V2/ed + …….
  3. bought
  _ S + would rather S + V2/ed

  Trả lời
 2. 1. She wishes she learned the lesson by heart.
  – Câu ước hiện tại -> Diễn tả mong ước khôgn có thật ở hiện tại 
  -> S + wish(es) + S + V (quá khứ đơn)
  +, Thì quá khứ đơn ( + ) S + Ved/ V2
  2. developed
  – Cấu trúc song song (Sau và trước “and” là các từ cùng loại và cùng thì)
  – Vì trước “and” có động từ “found” và chia thì quá khứ đơn nên sau “and” cần một động từ chia thì quá khứ đơn
  – “develop” có quy tắc nên thêm -ed.
  – Dịch: Năm 1850 Levi Strauss đã thành lập Công ty Levi Strauss và phát triển quần denim dày được gọi là quần jean.
  3. bought
  – Cấu trúc “would rather: muốn” với 2 chủ ngữ
  – S1 + would rather + S2 + V (quá khứ đơn)
  – Thì quá khứ đơn ( + ) S + Ved/ V2 (buy – bought – bought: mua)
  – Dịch: Mẹ cô ấy muốn cô ấy mua chiếc áo phông đơn giản đó.

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới