10. Though Lan is ill, she went to school. In spite of ______________________________________________________________________

10. Though Lan is ill, she went to school.
In spite of _______________________________________________________________________

2 bình luận về “10. Though Lan is ill, she went to school. In spite of ______________________________________________________________________”

 1. 10. Though Lan is ill, she went to school.
  -> In spite of Lan’s illness , she went to school.
  ———————————————-
  – Though /Although + mệnh đề , câu 2 
  -> In spite of + N/V-ing , câu 2 (giữ nguyên ) 
  – Cụm danh từ : Tên riêng’s + N -> Lan’s illness 
  – ill (tính từ ): ốm  -> illness (danh từ ) : ốm 
  TRANS: Mặc dù Lan bị ốm nhưng cô ấy vẫn đi học.

  Trả lời

Viết một bình luận