12. My friend didnt drink any beer since we came to live here. 13. We have written to each other when we were in primary scho

12. My friend didnt drink any beer since we came to live here.
13. We have written to each other when we were in primary school.
14. After breakfast, I had gone to walk to school with my friends.
15. Will we go to the pop concert this weekend for a change?

2 bình luận về “12. My friend didnt drink any beer since we came to live here. 13. We have written to each other when we were in primary scho”

 1. =>
  12. didn’t drink -> hasn’t drunk
  -> HTHT (S have/has not V3/ed) since QKĐ (S V2/ed)
  13. when -> since
  -> HTHT since QKĐ
  14. had gone -> go
  -> thì HTĐ (thói quen, thường xuyên xảy ra, sự thật hiển nhiên -> S Vs/es)
  15. Will -> Shall
  -> Shall S V? (đề nghị, đề xuất)

  Trả lời
 2. 12. didn’t drink -> hasn’t drunk (since: dấu hiệu nhận biết thì Hiện tại Hoàn Thành)
  13. when -> since (have written: động từ ở thì Hiện tại hoàn thành, when: từ chỉ thời gian ở quá khứ. Nên đổi when thành since)
  14. had gone -> went (Cấu trúc: after + Ved/2)
  15. Will we go -> Are we going (be going to: dùng để diễn tả 1 hành động đã lên kế hoạch từ trước)

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới