2. My colleagues are very pleasant, but my boss is very ____ (FRIEND)

2. My colleagues are very pleasant, but my boss is very ____ (FRIEND)

2 bình luận về “2. My colleagues are very pleasant, but my boss is very ____ (FRIEND)”

  1. Giải đáp: unfriendly.
    Dịch: không thân thiện
    Lí do: ở vế đầu, colleagues là những người đồng nghiệp thì dễ dãi, dễ giao tiếp[ friendly] thì ở đoạn đầu vế dằng sau có but(nhưng) nên có nghĩa đối lập với vế đằng trước. Dối lập với friendly là unfriendly.
    Chúc bạn học tốt!

    Trả lời

Viết một bình luận