`26.` Many cultural ____________ will be held tomorrow. (ACTIVITY) `=>` Điền vào chỗ trống và giải thích tại sao lại điền loạ

`26.` Many cultural ____________ will be held tomorrow. (ACTIVITY)
`=>` Điền vào chỗ trống và giải thích tại sao lại điền loại từ đó ?

2 bình luận về “`26.` Many cultural ____________ will be held tomorrow. (ACTIVITY) `=>` Điền vào chỗ trống và giải thích tại sao lại điền loạ”

 1. Từ cần điền: Activities
  – Giải thích: 
  + Sau many là một danh từ hoặc cụm danh từ đếm được số nhiều
  + Thấy tính từ cultural => từ cần điền là một danh từ
  + Activity là danh từ đếm được số ít => Số nhiều bỏ “y” thêm “ies”
  (Chúc bạn học tốt :))

  Trả lời

Viết một bình luận