3. The film didn’t come up to my expectation. A. The film wasn’t as good as I expected. B. I expected the film to be longer.

3. The film didn’t come up to my expectation.
A. The film wasn’t as good as I expected.
B. I expected the film to be longer.
C. The film didn’t end as I expected.
D.I expected the film to be released sooner.

2 bình luận về “3. The film didn’t come up to my expectation. A. The film wasn’t as good as I expected. B. I expected the film to be longer.”

 1. Giải đáp : A. The film wasn’t as good as I expected.
  * Kiến thức : 
  _ come up to one’s expectation : đúng như kì vọng / mong đợi của ai
  _ So sánh không bằng : S + tobe/V + not as adj/adv as S2
  -> Các đáp án còn lại sai về nghĩa 

  Trả lời
 2. $#Hy$
  Chọn C
  + come up to one’s expectation: như mong đợi của ai đó
  + So sánh không bằng : S_1 + tobe/ V_inf + not + as + adj/adv + as + S_2
  Dịch đề: Bộ phim đã không như mong đợi của tôi.
  A. Bộ phim không hay như tôi mong đợi. => Phù hợp về nghĩa
  B. Tôi đã mong đợi bộ phim dài hơn. => Không phù hợp về nghĩa
  C. Bộ phim đã không kết thúc như tôi mong đợi. => Không phù hợp về nghĩa
  D. Tôi mong rằng bộ phim sẽ được phát hành sớm hơn. => Không phù hợp về nghĩa

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới