31. He has worked hard all the week, but today he (have)….. a good time at home.

31. He has worked hard all the week, but today he (have)….. a good time at home.

2 bình luận về “31. He has worked hard all the week, but today he (have)….. a good time at home.”

 1. 31. is having
  – Dấu hiệu của thì HTTD: today 
  – Diễn tả một hành động xảy ra đột ngột, khác với những gì thường làm hoặc làm nhiều lần và lâu dài  (anh ấy đã làm việc chăm chỉ cả tuần, nhưng hôm nay anh ấy ko) -> Thì HTTD.
  – Chủ ngữ “he” là chủ ngữ ngôi thứ 3 số ít -> Đi với tobe “is”
  ( + ) S  + am/is/are + V-ing + O 
  Tạm Dịch: Anh ấy đã làm việc chăm chỉ cả tuần, nhưng hôm nay anh ấy đang có một thời gian tốt đẹp tại nhà. 

  Trả lời
 2. 31.is having
  \rightarrow Thì HTTD : S + is / am / are + V-ing
  \rightarrow Today = Thời gian đang xảy ra trong Hiện tại 
  => Dùng thì HTTD
  \rightarrow Vì chủ ngữ ” He ” là số ít => Dùng ” is “
  \text{# TF}

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới