5. Most students enjoy going (picnic)…for a picnic…when they have one Saturday off. 6. In Russia, (beauty)beautiful

5. Most students enjoy going (picnic)…for a picnic…when they have one Saturday off.
6. In Russia, (beauty)beautiful painted and decorated eggs are offered as gifts.
7. When cycling on the roads, remember: (safe) safety first.
8. In order to keep our environment (pollute)unpolluted, we shouldnt drop litter in public places.
Giải thích tại sao có đáp án đó?

2 bình luận về “5. Most students enjoy going (picnic)…for a picnic…when they have one Saturday off. 6. In Russia, (beauty)beautiful”

 1. 【5】
  .More students enjoy going on a picnic. When that have one Monday off 
  Dịch: Nhiều học sinh thích đi dã ngoại hơn. Khi đó có một ngày thứ Hai nghỉ
  Ta có cấu trúc going on a picnic nên ta điền cụm từ này 
  【6】
  Giải đáp: beautifully
  →Tính từ
  Ở Nga, những quả trứng được sơn màu và trang trí đẹp mắt được dùng làm quà tặng.
  ↔Ta phải dùng “beauty” ở dạng tính từ
  You can’t use ‘macro parameter character
     
  【7】
  When cycling on the road, remember :safety first
  . => Khi đạp xe trên đường, hãy nhớ : an toàn là trên hết.
  Remember safely : nhớ một cách an toàn -> không hợp nghĩa -> Không dùng trạng từ trong trường hợp này.
  【8】
  Giải đáp: unpolluted
  unpolluted
  Ở đây ta cần một tính từ
  “unpolluted” (a): không bị ô nhiễm, trong sạch
  Xin câu tlhn+5s….

  Trả lời
 2. 5. for a picnic 
  – Ta có cụm từ: go for a picnic: đi dã ngoại
  – Vì sau “enjoy” là Ving nên go -> going
  6. beautiful (adj) đẹp
  – Trước danh từ “eggs” là V3/ed “painted và decorated” bổ nghĩa
  – Đứng trước V3/ed cần một trạng từ – beautifully (adv)
  7. safety (n) sự an toàn
  – Sau “remember” cần một danh từ
  – Dịch: Khi đạp xe trên đường, hãy nhớ an toàn là trên hết.
  8. unpolluted 
  – keep + ST/SO + adj: giữ cho ai/ cái gì như thế nào – cần tính từ
  + polluted (adj) ô nhiễm 
  + unpolluted (adj) không ô nhiễm
  – Dịch nghĩa để chọn: Để giữ cho môi trường chúng ta không ô nhiễm, chúng ta không nên thả rác ở nơi công cộng

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới