6.My greatestwas graduating from the university.ACHIEVE

6.My greatestwas graduating from the university.ACHIEVE

2 bình luận về “6.My greatestwas graduating from the university.ACHIEVE”

 1. 6 achievement
  – achieve : đạt được (V)
  – achievement : thành tích (N)
  – Sau tính từ so sánh nhất cần danh từ .
  – Dịch : Thành tích tuyệt vời nhất của tôi là tốt nghiệp được trường đại học .
  #fromthunderwithlove

  Trả lời

Viết một bình luận