A.comic B.cotton C.locate D.novel phát âm chữ O ý nào đúng ạ

A.comic B.cotton C.locate D.novel phát âm chữ O
ý nào đúng ạ

2 bình luận về “A.comic B.cotton C.locate D.novel phát âm chữ O ý nào đúng ạ”

Viết một bình luận

Câu hỏi mới