…. a job is becoming more difficult A found . B find . C get . D finding

…. a job is becoming more difficult
A found . B find . C get . D finding

2 bình luận về “…. a job is becoming more difficult A found . B find . C get . D finding”

 1. Giải đáp + Giải thích bước giải:
  – Danh động từ (V-ing) có thể sử dụng như một chủ ngữ đứng đầu câu
  -> Ta chọn D
  -> Tạm dịch: Tìm một công việc đang trở nên khó khăn hơn

  Trả lời
 2. Giải đáp: D
  Trong câu thiếu chủ từ -> cần điền chủ từ vào ô trống
  “Danh động từ” (V_ing) có thể đóng vai trò làm chủ từ trong câu, dùng để ám chỉ một hành động nào đó.
  finding a job: việc tìm một công việc
  Dịch: Việc tìm một công việc đang trở nên khó khăn hơn

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới