A.laughs B.completes C.hopes D.changes Phát âm s,es

A.laughs B.completes C.hopes D.changes
Phát âm s,es

2 bình luận về “A.laughs B.completes C.hopes D.changes Phát âm s,es”

 1. bài này là chọn từ gạch chân phát âm khác đúng hok ạ
  A.laughs    B.completes    C.hopes   D.changes
   ở đây mình chọn D nha
  vì theo quy tắc phát âm của s/es:
  -từ đó sẽ phát âm là /s/ khi từ kết thúc là: th,p,k,f,t     (cách nhớ là :thời phong kiến phương tây)
  -phát âm là /iz/ khi kết thúc là s,ge,ch,x,sh,z,ce,se      (cách nhớ:xôn shao suối chảy se ge zội)   
  se và ge ở đây bị nói láy đi là :siết và giữ
  -phát âm là /z/ khi kết thúc là những từ còn lại.
  ———————————————————–
  *lưu ý:-1 số từ kết thúc là se=z như từ:please,cause,….
            – một số từ kết thúc là gh=f như :laugh,….

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới