A vitamin __________ of this kind every day will help you stay healthy and focused.A. medicineB. pillC. aspirinD. drug

A vitamin __________ of this kind every day will help you stay healthy and focused.A. medicineB. pillC. aspirinD. drug

2 bình luận về “A vitamin __________ of this kind every day will help you stay healthy and focused.A. medicineB. pillC. aspirinD. drug”

 1. Giải đáp : B. pill
  * Giải thích :
  -> a vitamin pill (phr) : một viên vitamin 
  * Các đáp án còn lại không hợp về cấu trúc : 
  _ medicine (n) :  thuốc
  _ aspirin (n) :  atpirin
  _ drug (n) : thuốc, dược phẩm

  Trả lời
 2. A vitamin __________ of this kind every day will help you stay healthy and focused.
  A. medicine: thuốc dạng viên 
  B. pill: vitamin pill (viên vitamin)
  C. aspirin: thuốc giảm đau, hạ sốt
  D. drug: ma túy
  -> Cấu trúc: S + will + V-inf: trong trường hợp này dùng để đưa ra lời khuyên.
  -> Dịch: Một viên vitamin loại này mỗi ngày sẽ giúp bạn khỏe mạnh và tập trung.
  Chúc bạn học tốt!

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới