after school,Mary and amy___and did not meet again a.divided b.prayed c.kept d.separated

after school,Mary and amy___and did not meet again
a.divided
b.prayed
c.kept
d.separated

2 bình luận về “after school,Mary and amy___and did not meet again a.divided b.prayed c.kept d.separated”

 1. Chọn D
  GT: 
  +) dựa vào nghĩa của từ và của câu ta chọn separate (v) chia tay
  +) sau giờ học, Mary và amy chia tay và không gặp lại nhau
  #XIN HAY NHẤT Ạ#
  #CHÚC HỌC TỐT#

  Trả lời
 2. *Giải đáp: D
  *Giải thích :
  – Kiến thức: Từ vựng.
  A. divided (Ved) chia nhỏ
  B. prayed (Ved) cầu nguyện
  C. kept (Ved) đã giữ
  D. separated (Ved) chia ly
  – Ta nhận thấy dựa vào nghĩa, chsi có đáp án D là phù hợp nhất.
  – Dịch: Sau khi tan học, Mary và Amy đã chia ly và không gặp lại nữa.

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới