and it can “cost you an arm and a leg” for a small apartment in a decent area of the city Cái phần ngoặc kép này dịch theo câ

and it can “cost you an arm and a leg” for a small apartment in a decent area of the city
Cái phần ngoặc kép này dịch theo câu kiểu gì ạ? Em chưa hiểu nghĩa lắm

1 bình luận về “and it can “cost you an arm and a leg” for a small apartment in a decent area of the city Cái phần ngoặc kép này dịch theo câ”

  1. => cost you an arm and a leg: bạn mất một số tiền rất lớn. 
    – cost (sb) an arm and a leg (idiom): ai đó tiêu tốn một số tiền rất lớn… (very expensive) 
    -> Tạm Dịch: …và nó có thể khiến bạn tốn một số tiền rất lớn cho một căn hộ nhỏ ở một khu vực chính thức trong thành phố. 

    Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới