: Bob: Your dress is so lovely! I like it. Laura: _______________ A. Oh, its just an old dress. B. You must be kidding. I

: Bob: Your dress is so lovely! I like it. Laura: _______________
A. Oh, its just an old dress. B. You must be kidding. I think its terrible.
C. Thanks, you too. D. Thank you. Thats a nice compliment

2 bình luận về “: Bob: Your dress is so lovely! I like it. Laura: _______________ A. Oh, its just an old dress. B. You must be kidding. I”

 1. Bob: Your dress is so lovely! I like it. Laura: _______________
  A. Oh, its just an old dress.
  B. You must be kidding. I think its terrible.
  C. Thanks, you too.
  D. Thank you. Thats a nice compliment
  – Tạm dịch: “Váy của bạn đáng yêu. Tôi thích nó”
  – Giải đáp đúng là D. Dịch: Cảm ơn bạn. Đó là câu khen dễ thương.
  + Đây là câu khen ngợi. Câu đáp lại là lời cảm ơn.
  + Các đáp án đều khác không thích hợp với tình huống, ngữ cảnh này.
  ⇒ Giải đáp đúng là D.

  Trả lời
 2. ĐÁP ÁND.Thank you. Thats a nice compliment
  Tạm dịch câu : “Bộ váy của bạn thật đáng yêu. Tôi thích nó.
  A. Ồ, nó chỉ là một chiếc váy cũ.
  B. Dù sao cũng cám ơn. Tôi nghĩ nó khiến tôi trông già hơn.
  C. Bạn hẳn đang đùa. Tôi nghĩ nó thật khủng khiếp
  D. Cảm ơn bạn. Đó là một lời khen rất tuyệt.
  ⇒Đây là câu khen ngợi, cần đáp lại là cảm ơn. Câu D là phù hợp nhất.

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới