Các cách thêm đuôi – er , – est GIÚP VỚI Ạ

Các cách thêm đuôi – er , – est
GIÚP VỚI Ạ

1 bình luận về “Các cách thêm đuôi – er , – est GIÚP VỚI Ạ”

 1. CÁC CÁCH THÊM ĐUÔI – ER , -EST LÀ :
  1.tính từ hoặc trạng từ tận cùng bằng ” e ” : thêm r và st
     vd : large  => larger => largest
  2.tính từ hoặc trạng từ có 2 âm tiết tận cùng bằng phụ âm + y : đổi y dài thành i ngắn rồi thêm er/est
     vd : happy => happier => happiest 
  3.tính từ hoặc trạng từ có 1 âm tiết tận cùng bằng nguyên âm + phụ âm ( trừ w ) : gấp đôi phụ âm
     vd : big => bigger => biggest

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới