Các cậu có thể soạn giúp mình 1 bài nói đối thoại về áp lựa căng thẳng của học sinh đang cố gắng học tập để làm hài lòng ba m

Các cậu có thể soạn giúp mình 1 bài nói đối thoại về áp lựa căng thẳng của học sinh đang cố gắng học tập để làm hài lòng ba mẹ mik với trước 11h30 giúp mik với càng dài càng tốt nhưng phải hay nha ạ mik hứa cho ctlhn+5s+mơnViết một bình luận

Câu hỏi mới