cách kiểu so sánh trong t anh : ss bằng , ss hơn , ss hơn nhất của tt ngắn , tt dài , động từ bqt , cho 1 ví dụ mỗi loại

cách kiểu so sánh trong t anh : ss bằng , ss hơn , ss hơn nhất của tt ngắn , tt dài , động từ bqt , cho 1 ví dụ mỗi loại

2 bình luận về “cách kiểu so sánh trong t anh : ss bằng , ss hơn , ss hơn nhất của tt ngắn , tt dài , động từ bqt , cho 1 ví dụ mỗi loại”

 1. *So sánh bằng:
  – Thường được sử dụng trong trường hợp muốn so sánh chủ thể này bằng chủ thể khác.
  1. So sánh bằng với tính từ/trạng từ
  $S + V + as + (adj/ adv) + as$
  Ex: Hoa is as tall as I am
  2. So sánh bằng với danh từ
  $S + V + the same + (noun) + as$
  Ex: Hoa has the same height as I am.
  *So sánh hơn:
  – Được sử dụng khi so sánh đặc điểm, tính chất của chủ thể này hơn chủ thể kia.
  1. So sánh hơn với tính từ/trạng từ ngắn
  $S + V + (Adj/Adv) + “-er” + than$
  Ex: Nam learns Math better than Lan.
  2. So sánh hơn với tính từ/trạng từ dài
  $S + V + more + Adj/Adv + than$
  Ex: This shoes is more beautiful than that one.
  *So sánh hơn nhất
  1. So sánh hơn nhất với tính từ/trạng từ ngắn
  $S + V + the + Adj/Adv + -est$
  Ex: Phương is the tallest in my class.
  2. So sánh nhất với tính từ/trạng từ dài
  $S + V + the + most + Adj/Adv$
  Ex: Nam is the most intelligent student in my class.
  *Động từ bất quy tắc
  1. Tính từ bất quy tắc
  Ex: good – better – best
        bad – worse – worst
  2. Tính từ dùng được ở cả 2 dạng ‘-er/est’ và ‘more/most’
  Ex: clevercleverer- cleverest
        cleve – rmore clever- most clever
  3. Tính từ tuyệt đối (không thể dùng dạng so sánh)
  Ex: final: cuối cùng (không nói more final, most final)
        left/right: trái, phải (không nói lefter/righter, leftest/rightest)
  $@daoquocthai20$

  Trả lời
 2. So sánh bằng khẳng định của tính từ/trạng từ:
  → S1 + am/is/are + as + adj/adv(nguyên thể) + as + S2
  VD: I am as tall as Lan: Tôi cao bằng Lan.
  So sánh bằng phủ định của tính từ/trạng từ:
  → S1 + am/is/are + not as + adj/adv(nguyên thể) + as + S2
  VD: He is not as intelligent as her: Anh ấy không thông minh bằng cô ấy.
  So sánh hơn của tính từ/trạng từ ngắn:
  → S1 + am/is/are + adj/adv_ngắn + er + than + S2
  VD: Viet Nam is smaller than America: Việt Nam nhỏ hơn Mỹ/
  So sánh hơn của tính từ/trạng từ dài:
  → S1 + am/is/are + more + adj/adv_dài + than +S2
  VD: Van is more beautiful than Linh: Vân đẹp hơn Linh.
  So sánh hơn nhất của tính từ/trạng từ ngắn:
  → S + am/is/are + the + adj/adv_ngắn + est 
  VD: My school is the biggest school in Viet Nam: Trường của tôi là ngôi trường lớn nhất Việt Nam.
  So sánh hơn nhất của tính từ/trạng từ dài:
  → S + am/is/are + the most + adj/adv_dài 
  VD: Nga is the most beautiful girl: Nga là cô gái xinh đẹp nhất.
  Lưu ý: So sánh bằng, so sánh hơn và so sánh hơn nhất của tính từ/trạng từ bất quy tắc giống với tính từ/trạng từ thường.

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới