Cách nào sau đây là đúng? – gt Chi tiết nha ạaa 1. School don’t finishes at 4 o’clock 2. School doesn’t finishes at 4 o’clock

Cách nào sau đây là đúng? – gt Chi tiết nha ạaa
1. School don’t finishes at 4 o’clock
2. School doesn’t finishes at 4 o’clock

2 bình luận về “Cách nào sau đây là đúng? – gt Chi tiết nha ạaa 1. School don’t finishes at 4 o’clock 2. School doesn’t finishes at 4 o’clock”

 1. Không có cách nào đúng
  – Cấu trúc thì hiện tại đơn với động từ thường dạng phủ định
  ( – ) : S + don’t / doesn’t + V nguyên mẫu 
  + I / you / we / they / chủ ngữ số nhiều +  don’t + V nguyên mẫu
  +  He / she / it / chủ ngữ số ít + doesn’t + V nguyên mẫu 
  – School ở đây là danh từ số ít nên ta dùng trợ động từ phủ định ”doesn’t” -> loại đáp án 1  
  – Nhưng theo cấu trúc dạng dạng phủ định ở trên thì sau trợ động từ phủ định ”doesn’t” phải + V nguyên mẫu -> Loại đáp án 2  

  Trả lời
 2. – Không có cách nào đúng
  -> Thì HTĐ ( PĐ ) : 
  => S + don’t / doesn’t + V
  * I , You , We , They + don’t V-inf
  * He , She , It + doesn’t V-inf
  -> finish at + timeline : Hoàn thành vào lúc …
  -> Lý do vì sao mình nói không đúng tất cả là vì đi sau Trợ động từ như ” don’t / doesn’t ” hoặc các Trợ động từ khác đi sau nó là 1 động từ giữ nguyên , nếu động từ ” finishes ” mà ta bỏ đuôi ” -es ” đi thì ta sẽ ưu tiên cách 2
  \text{# TF}

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới